Doğum Haritası Okumak

Doğum Haritası Okumak

Kendini Bilmek:

Socrates in öğretilerinden birtanesi olan eski yunancada  söz vardır. Aslı "nosce te ipsum " olan bu söz  matrix filminde Neo nun kahinle mutfakta yaptığı konuşmada  " temet nosce " yani  "kendini bil " anlamıyla bizi düşünceye itmiştir. Bu söz gerçekte ise  delphi de ki  apollon tapınağının girişinde yazmaktadır.

Evrensel bir hikmeti ifade eden bu sözcük daha sonraki dönemlerde aslında  kimisi için bir hadis, kimisi için ise muhiddin arabi ve imamı rabbani ye ait bir tasavufi sözüdür. Sözün arapçası ise herkesin bildiği gibi"men arefe nefsehu fegad arefe rabbehu" dur. Yani (kendini bilen rabbini bilir. Yada başka bir tabirle ancak nefsini tarif edebilen rabbini de tarif edebilir yada dahada  başka bir tabir le kendini tanıyan rabbini tanır şeklinde  anlamlandırılmıştır. Rab, mürebbi (terbiye eden) sözcüğü ise bizi yaratan, yoktan var eden bizi terbiye eden yaradanımızı ifade etmektedir.

İnsan küçültülmüş bir kainattır dedik. her insan kendi içinde bir dünya büyüklüğünde bir dünya barınıdır. İnsan kendini ne kadar tanırsa kainatla ve bu dünya ile iletişim ve uyumu  aradaki senkronu o derece artar ve kolaylaşır. bu yüzden kendimizi tanımak çok önemlidir.

İşte bize Astroloji ve doğum haritası kendimizi tanımamızı sağlayan farkındalık oluşturan bir araçtır. Astroloji ALLAH cc. bir mücizesidir. ve Astroloji insanın kendini ve kainatı anlamada kullandığımız araçlardan bir tanesidir...

Astrolojinin bize bu farkındalığı nasıl kazandırır?

Her insan, her canlı, bu hayata geldiğinde yada bir düşünce somutlaşıp tüzel kişilik kazanıp varlık alemine ilk çıktığı AN da, gök yüzünde yıldızların bir dizilimi mevcuttur.         İşte insan bu dünyaya ilk geldiği AN da oluşan gök yüzü haritası yıldızlar ve gezegenlerin konumu o insanın kişiliği, karakteri, olaylara bakış açısından hayat amacımıza kadar bir çok şey konusunda bize fikirler verir. Ve herbirimizden FARKINDALIK oluşturur.